Team – Centraal Apotheek Leiden – Leiden

Team

Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Ons team bestaat uit:

 • 1 apotheker, Dhr Drs. R.E. Westerman
 • 1 coördinerend assistente
 • 6 apothekersassistentes
 • 2 apothekersassistente in opleiding
 • 1 farmaceutisch consulente
 • 1 bezorger / huishoudelijk medewerker
 • 1 apotheek medewerkster

Met wie werken wij samen?
Met de collegae apotheken en ziekenhuizen en zorgcentra wordt nauw samengewerkt, maar onze apotheek maakt ook deel uit van de Apotheek Groep Leiden.

De AGL is een samenwerkingsverband van:

 • Apotheek de Aloë
 • Haven apotheek
 • Apotheek de Luifelbaan
 • Centraal Apotheek

Onze computer is op de waarneemkoppeling van de apotheken van Leiden, Leiderdorp en Voorschoten aangesloten. Op deze manier kunnen wij, ook als u in een andere apotheek komt, nagaan of de door u gebruikte geneesmiddelen bij elkaar passen.
Via deze website vindt u algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens